สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website

หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางปกติ คือ โทรศัพท์, line, หรือ e-mail ด้านบน

โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หลังจากนั้น ทางเราจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ