ปลอกหมอนกันไรฝุ่น PERFECTA

ขนาด  20 นิ้ว x 30  นิ้ว